Föreningen PAR, Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin,  inbjuder till världspremiär på dokumentärfilmen ”Jag visste inte att rättspsyk fanns”

För första gången berättar patienter och anhöriga samlat om hur det är att vårdas i det slutna systemet  rättspsykiatrin.  Filmen berättar om tristess, rättsosäkerhet och övermedicinering men också om att vården ibland fungerar.

Filmen ger en ingående, nära och gripande beskrivning av den svenska rättspsykiatrin ur ett patient – och anhörigperspektiv. 

Se filmen!

Kontakta oss om du vill se filmen: riksforeningenpar(@)gmail.com

Se trailern!