Att vara patient i rättspsykiatrin

När läkaren tycker att du är redo för öppenvård hålls ett så kallat samrådsmöte. På samrådsmötet deltar socialen från din hemkommun och någon från ditt hemlandsting. Anledningen är att du, läkaren och de andra ska komma överens om hur ditt liv ska se ut. Kommunen ska hjälpa dig med ett boende, sysselsättning och andra stödinsatser. Vanligen har du kontakt med en öppenvårdsmottagning som drivs av landstinget.

Utskrivning från rättspsykiatrin

När utskrivningen kärvar. Vad kan du göra?

Utskrivning från den slutna rättspsykiatrin till öppenvården fungerar tyvärr ofta dåligt. Varje år är mer än 10% av patienterna i sluten rättspsykiatri färdigbehandlade. Men pga att det inte finns en öppenvårdsplan kan patienter inte bli utskrivna. Det handlar ofta om att socialtjänsten inte beviljar en bostad -t.ex. en plats på ett HVB-hem eller en egen lägenhet. Kommunen vill ibland att landstinget ska vara med och betala för en plats på ett HVB-hem.

Tyvärr är det inte glasklart att kommunen ska betala hela kostnaden i alla lägen. Även när allt funkar bra tar det oftast 5 – 8 månader för en utskrivning.

Om kommunen inte deltar i planeringen eller hemlandstinget inte vill dela på kostnader kan det ta betydligt längre tid.

Det tär på psyket att vara kvar i slutenvården när man är färdigvårdad. Man har så många begränsningar. Det är en kränkning av ens rättigheter.  Det är en väldigt svår situation och man är också ganska maktlös.

Många patienter får allvarlig ångest av att bli kvar på en avdelning under lång tid när det saknas behov. Ibland tycker läkaren att patienten har blivit så pass sjuk igen att utskrivning måste skjutas upp. I vissa fall kan PAR hjälpa till att ligga på landsting och kommun. Frågan är hur man ska hantera de här problemen? Det finns inga enkla svar. Det är jobbigt när det blir så här.

Vi i PAR menar att det är den patientansvariga läkaren eller kuratorn som borde fajtas ordentligt för patienter som hamnar i en sådan här situation, men vår erfarenhet är att kliniken ofta värdesätter en god relation med kommuner och andra landsting hellre än att man bråkar.

Det finns tyvärr ingen instans eller förening som hjälper patienter som hamnar i en sådan här situation.

Som patient eller anhörig kan du påverka situationen genom att:
-överklaga beslut fråm socialtjänsten i förvaltningsrätten.
-göra anmälningar till IVO.

Ligg på den aktuella socialtjänsten och i sista hand gå till media.

Statistiken över friskförklarade ofarliga patienter som hålls inlåsta redovisas öppet utan att något tal om rättsskandal eller liknande hörs i media. Vi i PAR menar att det ÄR en rättsskandal och att det säger en del om rättspsykpatienters rättsliga ställning och medborgerliga status i vårt samhälle.

Goda råd är dyra när den här situationen inträffar för hur står man ut i vården när man inte längre behöver vård. Man får försöka bäst man kan att hålla modet uppe och fortsätta att kämpa för att komma ut. För att slippa känna sig ensam och deprimerad är det viktigt att prata och umgås med människor.

Lycka