Att vara patient i rättspsykiatrin

Ibland kan överläkaren besluta om tvångsåtgärder när du är under tvångsvård. Ingen annan än överläkaren kan ta dessa beslut (om det inte är nödvärnsrätten som träder in). Beslut om tvångsåtgärd kan endast ske för en specifik situation och nivån av åtgärd ska alltid stå i proportion till den situation som gäller.

De tvångsåtgärder som finns är fyra till antalet:
Avskiljning, innebär att du kan bli avskild från övrig avdelning till en utvald plats. Oftast är det ditt eget rum men det kan även vara en observationsavdelning.
Personal ska ha dig under uppsikt när du är avskild. Det är överläkaren som beslutar på vilken nivå, det kan vara tillsyn med jämna mellanrum eller det kan vara att personal vakar över dig hela tiden.

Tvångsinjektion, innebär att du kan bli medicinerad mot din vilja om du inte frivilligt tar din medicin och överläkaren anser att det finns en säkerhetsrisk eller att ditt kan mående påverkas allvarligt.

➡ Fastspänning, innebär att du kortvarigt kan spännas fast i en säng med bälten. Som tvångsåtgärd kan detta bara ske på indikation av att du kan skada dig själv eller annan.

Inskränkningar i rätten till elektronisk kommunikation, chefsöverläkaren kan bestämma att du inte får ringa eller använda dator. T.ex. om du ringer och hotar brottsoffer eller om du beställer droger till
avdelningen. Den här begränsningen får chefsöverläkaren alltså bara göra om du tidigare använt telefon eller dator på ett olagligt sätt.

Lycka