Jag straffas mycket hårt grund av mitt återfall och “risk för psykos”. Foto: AdobeStock.com

Just nu är jag tillbaka i rättspsykiatrisk slutenvård på grund av att jag tagit ett återfall av droger. Jag straffas mycket hårt grund av mitt återfall och “risk för psykos”. I två års tid var jag utan mediciner och allt gick bra men nu håller de på och omprövar min diagnos och jag medicineras igen. Jag riskerar alldeles för mycket just nu.

Läs mer...