Men med små, små steg kommer den psykiatriska vården i Stockholm att förses med ett innehåll som styrs av vårdens huvudperson, patienten. Foto: AdobeStock.com

Socialstyrelsen har nyligen gjort en kartläggning av psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrin. I ett par avsnitt behandlas temat personcentrerad vård. Socialstyrelsen konstaterar själva att vissa verksamheter undrar om det ens går att arbeta personcentrerat, medan andra säger sig arbeta med metoden.