– Jag tror inte att jag är på väg ut från rättspsykiatrin. Jag är i limbo. Jag är ute, men ändå inte Foto: AdobeStock.com

Att vara patient i rättspsykiatrin innebär att befinna sig i underläge och maktlöshet. Man är utelämnad åt personals åsikter och synpunkter om ens person och ens beteende. Om relationerna av personal inte anses goda, kvarhålls man – oavsett om vård behövs eller inte.