Att vara patient i rättspsykiatrin

Du har hamnat i rättspsykiatrin. Du har hamnat här för att du har mått psykiskt dåligt. Under ditt dåliga mående har du begått en kriminell handling. Den här sidan handlar om rättspsykiatri och om hur du som patient ger dig själv bäst möjligheter att komma ut i samhället igen.

Du kanske inte tror det just nu, men du och systemet har ungefär samma mål.

Det viktigaste för dig är att börja må så bra att du kan leva ditt liv. I frihet.

Det rättspsykiatriska systemets uppdrag är att du ska må så bra att det inte längre finns risk att du begår kriminella handlingar igen. Så att du kan komma härifrån och förhoppningsvis aldrig mer behöva återvända.

När du är i rättspsykiatrin blir du fråntagen mycket av ditt eget ansvar. Trots det är nyckeln till framgång för både dig och rättspsykiatrin att du tar så mycket ansvar du kan och orkar för att förändra din situation.

Är rättspsykiatrin ett straff eller en möjlighet? Kanske båda två?

Rättspsykiatrin -som gjord för att skapa dåligt mående

Det finns fyra grundfaktorer som är viktiga för att människan som varelse ska må psykiskt bra.

Den första faktorn handlar om egenmakt, att ha kontroll över sitt eget liv.

Den andra faktorn handlar om vårt behov av sociala samband och sammanhang, att få betyda något för någon. Att behöva, och vara behövd av någon.

Den tredje faktorn handlar om identitet, social status och integritet. Det vill säga att man vet vem man är, att man är någon och att man respekteras för det.

Den fjärde faktorn handlar om att livet har en mening.

Som patient i rättspsykiatrin har du väldigt lite egenmakt och kontroll över ditt liv. Du är inlåst och kan inte träffa de du vill, när du vill. Din integritet och sociala status som patient i rättspsykiatrin är minst sagt körda i botten. Det finns alltså många förutsättningar uppfyllda för att du ska kunna må rätt så dåligt under din tid i rättspsykiatrin.

MEN – du har också många möjligheter att göra något bra av den här situationen!
Att göra en förändring i ditt liv och påverka ditt mående till det bättre.

Trots att rättspsykiatrin har makten är mycket upp till dig. Du behöver göra rätt val som tar dig framåt. Du ska vilja och du ska göra.

Lycka