Att vara patient i rättspsykiatrin

När du kommer till en rättspsykiatrisk avdelning så märker du snart att det är mycket personal som är involverade i dig och i ärenden som rör dig.

På avdelningen finns det:
Skötare, en eller oftast flera av dem är din KP, kontaktperson. Sjuksköterskor, en av dem kan vara din PAS, patientansvarig sjuksjöterska.
Överläkare, som är medicinskt och juridiskt ansvarig för vården av dig.

Förutom dessa tre kategorier så finns det kuratorer, psykologer och arbets- terapeuter. Dessa arbetar oftast för fler avdelningar. På vissa rättspsykiatriska kliniker kan det också finnas andra
yrkeskategorier som till exempel alkohol- och drogterapeuter.
En från varje av dessa yrkeskategorier kommer att bilda ett team omkring dig under hela din vårdtid. Som ny inom rättspsykiatrin kan det vara svårt att förstå vad var och en av personalen gör, yrkestiteln beskriver en del och vartefter du får träffa var och en av dem så blir det mer överskådligt.

Relationer med personalen är viktiga

För att t.ex. göra brottsbearbetning är det såklart nödvändigt att du har åtminstone lite förtroende för personalen. Så att du kan öppna dig och berätta om ditt liv och dina känslor.

På samma sätt måste personalen känna dig lite grann för att kunna ge dig stöd. Du kanske kan umgås med personalen utan problem. Eller så kanske du har svårt att umgås med nya människor i nya miljöer.

Det är absolut personalen som måste hitta sätt att prata med dig och umgås med dig. Det är inte ditt ansvar att skapa relationer till personalen. Självklart ska personalen finnas till för dig när du vill det eller är redo.

Men samtidigt hjälper det inte om du aldrig vill tala med personalen. Eller aldrig vill delta i några aktiviteter.

Det kan ta tid för dig att lära känna personalen och för personalen att känna dig. Men relationer behövs i vården. Sen när du t.ex. gör brottsbearbetning lär ni vanligtvis känna varandra bättre. Vilket gör det enklare att öppna sig eller ge stöd.

Flera patienter har berättat för PAR att psykologen har “läckt” och berättat för avdelningspersonal om det som patienten har pratat med psykologen om.

Tyvärr fungerar det så här. Varje patient måste ha en journal. Journalen har information om bakgrunden till att du får vård, dina diagnoser och viktig information om behandlingar som redan gjorts och behandlingar som planeras.
Det här betyder att personalen måste skriva i din journal om t.ex. viktiga samtal som du haft med dom.

Det är klart att du blir ledsen och känner dig sviken när personalen berättar om saker som du säger i förtroende. Rättspsykiatrin borde bli bättre på att vara ärliga och tala om tydligt och klart vad som gäller i olika situationer. De vill att vi är öppna och ärliga och då är det fel om de samtidigt tiger och har hemligheter.

Men journalerna finns till för att hjälpa personalen. Personalen måste t.ex. veta hur det går för dig, om du har nått några mål eller om du har fått nya tankar.

En annan anledning till att det finns journaler är för att skydda samhället från att du begår nya brott.

Förvaltningsrätten gör bedömningar om risken för att du ska begå nya brott varje gång du är i rätten. Den här informationen finns i din journal och
behövs för att du till slut ska bli utskriven.

Lycka