Att vara patient i rättspsykiatrin

Varje år befinner sig cirka 2000 patienter inskrivna i rättspsykiatrisk vård.

De flesta, 1300 – 1400, vårdas i slutenvård. Resterande i öppen rättspsykiatrisk vård. Den rättspsykiatriska vården bedrivs på 25 olika kliniker eller enheter runt om i landet. Det finns fem regionkliniker, Växjö, Vadstena, Karsudden, Säter och Sundsvall där regioner som saknar egen rättspsykiatri kan köpa platser. På dessa kliniker finns extra resurser och förstärkt säkerhet i form av skalskydd. De har samma säkerhetsnivå som fängelser och kan därför ta emot intagna i kriminalvården som mår psykiskt dåligt.

Ett vårddygn i rättspsykiatrisk slutenvård kostar från 5000 kronor och uppåt. Det betyder att enbart den rättspsykiatriska slutenvården kostar cirka 2.5 miljarder varje år. Till detta skall sedan läggas kostnader för rättspsykiatriska undersökningar, öppen rättspsykiatrisk vård och förvaltningsdomstolar. Man kan lugnt säga att rättspsykiatri är en kostsam vårdform.

Lycka