Några praktiska frågor om placering, boende och ekonomi
Stockholm placerar väldigt många patienter på kliniker runt om i landet. Vi ser att detta sker emot patienters egen vilja… Foto: [shishkin137] / Adobe Stock

När en patient hamnar i den rättspsykiatriska vården så blir han/hon avskärmad från det vanliga livet. Flera praktiska frågor kan uppstå för patienter eller deras anhöriga.

Vad gäller angående placering på rättspsykiatri?

Enligt chefsöverläkaren på Helix i Stockholm blir man normalt placerad i den regionen man är folkbokförd eller i region där egen region har avtal. Så är det t ex med Karsuddens sjukhus för Stockholmspatienter.

Ibland kan det finnas speciella skäl att en patient ska placeras långt ifrån där man bor eller begått brotten. Det kan handla om spektakulära brott, eller kända personer där utslussning i hemregionen skulle bli omöjlig.

Platsbristen i rättspsykiatrin ställer till med problem

Beträffande Stockholms situation i nuläget med platsbrist är det egentligen regionen (SLL) som placerar patienten, men verksamheten är de som i praktiken föreslår placering. Regionen skriver remiss för vård enligt riksavtal. Det är olika faktorer man tar hänsyn till vid placering, t ex typ av brott, önskemål och eventuella närstående. Ansvarig för detta på kliniknivå är verksamhetschef tillsammans med chefsöverläkare. I praktiken arrangerar koordinator det praktiska efter att hon fått underlag avseende lämplig placering.

PARs kommentarer

Stockholm placerar väldigt många patienter på kliniker runt om i landet. Vi ser att detta sker emot patienters egen vilja, och som ibland leder till att patienten inte kan ta emot besök av anhöriga. Idag finns det ingen klinik eller region som ersätter de anhörigas resekostnader.

Som patient har man ingen rätt att ansöka om förflyttning till ett annat sjukhus (såsom det fungerar i kriminalvården). Man är därmed ganska utlämnad till chefsöverläkares och verksamhetsledares väl och ve.

Blir man sjukskriven om man har ett jobb och blir intagen i rättspsykiatrin?

Förhoppningsvis kan man ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. De har dock vissa arbetskrav som man kanske inte kan uppfylla. Om din läkare anser att du har en bestående nedsatt arbetsförmåga kan läkaren ansöka om aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Ekonomiskt bistånd

Har man ekonomiskt bistånd kan man fortsätta ha detta under vården, dock ej under häktningstiden (då har man rätt till häktesbidrag). Ekonomiskt bidrag under pågående vård är lägre än det man vanligen får i samhället, ca 2000 kr brukar det vara.

Vad gäller om patienten har en lägenhet och vill behålla denna?

Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten betalar oftast hyran under en rådrumstid på tre månader. Efter tre månader måste patienten oftast hyra ut lägenheten i andra hand om han/hon själv inte kan betala för lägenheten. Har man lägenhet och sjukersättning/aktivitetsersättning + bostadstillägg så får man behålla även bostadstillägget under sex månader när man påbörjar en sjukhusvistelse. Försäkringskassan har inte alltid koll på var en patient faktiskt vistas och ibland drar de därför inte in bostadstillägget från en patient som vistas stadigvarande på ett sjukhus.

Hur kan man få reda på var en anhörig är placerad?

PAR har haft ett fall med en anhörig (Västra Götaland-regionen) som under ett par veckors tid inte visste var hennes man var placerad någonstans. Hon sökte information men fick inte tag på den. Vården svarade ingenting pga sekretess. Hon frågade mannens advokat som inte heller kunde bidra med information. Till slut fick hon på omvägar tag på information från en bekant. Nedan försöker vi reda ut vad som gäller och hur man kan gå tillväga.

Stark sekretess råder inom vården

Samtliga rättspsykiatriska kliniker måste förhålla sig till sjukhussekretessen som man kan läsa om i 25 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen. Uppgift om var en patient vårdas rör ”enskilds personliga förhållanden” och omfattas därför i princip av sekretesskydd. En sådan uppgift får dock lämnas ut om det står klart att det så kan ske utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Beslut om tvångsåtgärder enligt LRV är dock offentliga och behöver ej menprövas. Detta betyder att man kan få reda på om sin närstående har rättspsykiatrisk vård och egentligen inget mer.  

Om man inte vet vilken klinik patienten vårdas på så kan man börja med att ringa den klinik som finns i länet/regionen där patienten är folkbokförd. Det finns en stor chans att patienten åtminstone inleder sin vårdtid där. Den kliniken kan sedan ansvara för att kontakta patienten och fråga om uppgift om var han/hon är kan lämnas ut.

Som anhörig kan man ringa till kliniken och begära att vårdpersonal tillfrågar patienten om uppgifterna kan lämnas ut. Om man talar med en vårdpersonal som inte är tillmötesgående skulle jag som anhörig be att få tala med en chef och begära att utlämning av sekretessuppgift ”menprövas”. Då måste det undersökas om uppgiften kan lämnas ut utan att patienten eller nära anhörig till patienten lider men. I vissa fall kan det komma att bli så att patienten säger tvärt nej till att uppgifter lämnas ut. Då måste man gå på det patienten önskar.

Anhörigstöd från kommunen

Som anhörig kan man kräva att få anhörigstöd av kommunen och generell information om sjukdom, vårdprocess eller dylikt av sjukvården (oavsett om patienten ger sitt medgivande). Du kan i sådant fall vända dig till din kommun.

Särskilt om stöd till barn

Barn till patienter har rätt att träffa kurator eller barnombud på kliniken om barnet vill eller har behov av andra insatser.