Inbjudan till studiecirkel för anhöriga till personer med schizofreni eller liknande psykoser inom rättspsykiatrin.

  • Fokuserar på anhörigas känslor och behov
  • Förbättrar självförtroendet
  • Ökar livskvaliteten

Studiecirkeln tar upp olika teman ur utbildningsmaterialet PROSPECT. Cirkelledarna har egen erfarenhet av att vara anhöriga inom rättspsykiatrin.

Tid: Torsdagar kl.17.30-20.00, med start 26 september.
Totalt 10 träffar.

Plats: IFS-lokalen på S:t Eriksgatan 33 på Kungsholmen,
T-bana Fridhemsplan.

Cirkelledare: Mia Blomdahl och Arja Niskala.

Ladda ner: Informationsblad för utskrift

Anmälan senast 13 september till:
IFS Stockholmsdistriktet tel.svar: 08-650 22 95 eller
e-post: info[@]ifsstockholmsdistriktet. se
Studieförbundet Vuxenskolan tel: 08- 679 03 30
eller e-post: erik.edlund[@]sv.se

Studiecirkeln genomförs i samarbete mellan IFS Stockholmsdistriktet, PAR (Patienter och anhöriga i rättspsykiatrin) och Studieförbundet Vuxenskolan.