Lagar

Om du inte bedöms ha en risk för återfall i allvarliga brott döms du till LRV utan SUP. Chefsöverläkaren får bestämma själv om dina friförmåner utan förvaltningsrättens tillstånd. Om du har LRV utan SUP kan chefsöverläkaren själv bestämma att vården ska upphöra.

Öppen rättspsykiatrisk vård – utan SUP

Det är endast förvaltningsrätten som kan besluta om att du ska beviljas öppen rättspsykiatrisk vård. Precis som med LRV med SUP får förvaltningsrätten bestämma om de särskilda villkoren som ska gälla under din öppenvård. Du kan läsa om de särskilda villkoren i förra kapitlet.

Fortsatt vård och vårdens upphörande – utan SUP

Chefsöverläkaren ska genast besluta att vården av en patient utan beslut om särskild utskrivningsprövning ska upphöra om

  1. Du inte längre har en allvarlig psykisk störning
  2. Ditt tillstånd och förhållanden är tillräckligt bra så att du inte behöver vård längre – varken på ett sjukhus eller i öppenvård.

Vårdprövning i förvaltningsrätten 12 A § LRV

Trots att chefsöverläkaren får själv besluta om att vården ska upphöra har du regelbundna förhandlingar i förvaltningsrätten.

Den första förhandlingen sker fyra månader efter att du dömts till rättpsykiatrisk vård. Denna förhandling är till för att förvaltningsrätten ska se att din vård har startat på ett bra sätt och att det finns en upprättad vårdplan.

Därefter ansöker chefsöverläkaren hos förvaltningsrätten var sjätte månad och yrkar om fortsatt vård. Då blir det också en förhandling där överläkaren ska förklara varför vården skall fortsätta.

Om läkaren tycker att det är dags för en överflyttning till öppenvården så måste Förvaltningsrätten besluta om att vården kan ges i öppen form. Vid beslut om öppenvård bestäms också de särskilda villkoren som ska gälla under öppenvården (du kan läsa om de särskilda villkoren i föregående avsnitt: Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Lycka