Läkaren gav patienten en diagnos efter att patienten hotat med att anmäla till IVO

På Helix rättspsykiatri i Huddinge har två ingrepp mot patienters integritet inträffat. En patient som anmälde sin psykolog fick en diagnos. Och en kvinnlig patient fick en fråga av en vårdare om hur hon är intim med sin man.

1. Patient anmälde psykolog fick diagnos.

En patient på helix anmälde i Mars i år en psykolog till IVO efter att psykologen uttryckt sig olämpligt och felaktigt i en psykologutredning.

Psykologen gjorde enligt patienten ett exempel av en engångshändelse i en utredning och vägrade senare att delge patienten vad som skrivits i journalen inom en rimlig tid. Patienten blev väldigt orolig och när patienten senare läste psykologutredningen och fick ta del av utsagan valde patienten att anmäla till IVO efter att framfört klagomål till verksamheten.

Patienten beskrev i anmälan hur illa vid sig han tagit av psykologens misstag och oförmögenhet att åtgärda detta samt delge patienten inom rimlig tid. Psykologen ändrade senare i journalen efter att patienten hotat med en IVO anmälan och patienten drog tillbaka sin anmälan men läkaren valde därefter att ge patienten en personlighetsstörningsdiagnos som innefattar flera olika drag bland annat emotionellt instabila samt narcissistiska.

Patienten vågar idag inte begära någon second opinion då det kan försena vårdprocessen ytterligare och skulle antagligen inte leda någon vart. Patienten vårdas på Helix sedan ca 2 år.

2. Vårdare frågade kvinnlig patient hur hon är intim med sin man, anmäldes.

En patient på Helix anmälde en vårdare för övergrepp mot personlig integritet.
En kvinnlig patient på helix fick under en promenad frågor om på vilket sätt hon visar intimitet med sin man. Patienten blev mycket illa till mods och kände sig tvingad att svara. Patienten blev även anklagad för att ha ”tagit erotiskt” på en annan kvinnlig patient. Även detta anmäldes till patientnämnden. Till patientnämnden nekade vårdaren till att ha uttryckt sig på det viset. Patienter som vårdats inom rättspsykiatrin, och även personalen, vet dock mycket väl att det finns en del vårdare som uttrycker sig väldigt illa och har ett dåligt bemötande.

Text: Dennis Aberos