Lagar

Förvaltningsrätten skall kontrollera att du hålls inlåst i rättspsykiatrin på laglig grund. Förvaltningsrätten granskar din läkares skäl för att hålla dig inlåst och bedöma om det finns risk för återfall i brott om du släpps ut.

En undersökning som tv-programmet Agenda gjorde vid förvaltningsrätten i Falun år 2012 visade att i 99,5 % av

LRV-fallen dömde förvaltningsrätten på det sätt läkaren föreslog. Det kan man ju tolka som man vill.

Många patienter i LRV har svårt att se förhandlingarna i förvaltningsrätten som viktiga. Många patienter väljer till och med bort att delta på dem. Trots att det kan kännas motigt uppmanar vi alla patienter att delta på alla förhandlingar. Du lär dig saker. Du blir en del av din egen process.

Vilka sitter i förvaltningrätten?

I förvaltningsrätten möter du en domare, som är utbildad jurist. Du möter också nämndemän som är utsedda av de politiska partierna som finns representerade i kommunfullmäktige.

Du möter en sakkunnig läkare som bedömer din läkares uppgifter och om du har särskild utskrivningsprövning finns också en åklagare med som för samhällets talan. En läkare från ditt sjukhus finns med och du har själv med dig en advokat.

Rätt till advokat vid utskrivningsprövningar

När du blir kallad till en förhandling om utskrivningsprövning (med eller utan SUP) får du också en advokat som företräder dig. Med hjälp av denna kan du framföra dina synpunkter om vården. Är det så att du tycker att du inte är i behov av fortsatt vård så ska du givetvis framföra det.

Advokaten har betalt av förvaltningsrätten för att företräda dig. De flesta förvaltningsrätterna betalar advokaten för en och en halv timmes arbete med dig. Då ska det räcka både för att advokaten ska kunna prata med dig innan prövningen och för själva förhandlingarna i rättegången. Många patienter tycker inte att de får hjälp från sin advokat. Vi tycker ofta att vi behöver mer tid med advokaten.

Ofta är det så att förvaltningsrätten utser en advokat att utföra alla sexmånadersförhandlingar som ska äga rum i förvaltningsrätten under en dag. På det viset sparar advokaterna in restid och det är en av anledningarna till att man ofta får olika advokat från gång till gång. Men du har rätt att begära den advokat du vill ha. Den advokaten har rätt att neka vilket många gör eftersom de oftast bara får betalt för en och en halv timme.

Citat

Blir din röst hörd i förvaltningsrätten?

Rätten dömer ofta på det som chefsöverläkaren vill. Förvaltningsrätten lyssnar också mycket på den sakkunnige läkaren. Och tyvärr får en åklagare också säga om du borde få friförmånen eller inte.

Ett sätt att se på saken är då att det inte spelar någon roll vad du säger. Vi tycker ändå att det är bra att du går på förhandlingen. Bara om du gör det kan domstolen höra vad du tycker och vill. Du får också höra vad dom säger om dig i rätten. Men i dag blir man bara definitivt utskriven när man visar att man klarar av öppenvården.

Lycka