Som anhörig känner man sig ofta ensam och det kan vara till hjälp att träffa andra som befinner sig i liknande situation. (AdobeStock.com)

Vi har en anhöriggrupp som har börjat träffas digitalt på zoom. Vi består av anhöriga som har någon nära som dömts till rättspsykiatrisk vård och vi träffas en gång i månaden för samtal, stöttning och att dela erfarenheter med varandra.

Maila anhoriggrupppar@gmail.com och anmäl dig till träffen, så skickar vi en zoomlänk till mötet.

Nästa digitala träff är onsdag den 29 september kl. 19.00 på Zoom

/Maria