Att vara patient i rättspsykiatrin

Trots att du är inlåst och dömd till rättspsykiatrisk vård, vilket innebär
att andra bestämmer över dig och ditt liv, så finns det olika möjligheter
för dig till inflytande över din egen process i vården.

Vi uppmanar dig att verkligen ta dessa möjligheter även fast de kanske kan kännas futtiga i det stora hela. Det är viktigt att du börjar ta små steg för att nå ditt mål.

Det du gör med ditt liv i rättspsykiatrin spelar en avgörande roll. Vi känner till en hel del patienter som blivit kvar i rättspsykiatrin i flera år eftersom de av olika skäl, inte velat eller kunnat, göra sig delaktiga i sin egen process.

Lite om att vara delaktig och att må bättre

Alla människor mår bra av att förstå sitt liv och sin tillvaro. Många av oss patienter vill att sjukhusets ledning berättar om kriterierna för utskrivning – ett exempel på att vi vill förstå vår situation. När vi vet hur vi kan ta oss härifrån är det enklare att förstå vad som krävs av oss och förstå varför personalen gör som de gör. Vi kan påverka mer själva. Vi känner att vi får mer kontroll och ansvar. Det här ger ofta livet mer mening när vi känner oss delaktiga och kan vara med och bestämma.

Vårdplan och din egen vilja och röst

Alla patienter har en vårdplan. Den berättar om din hälsa och sjukdom och målen som vården ska nå. Du har rätt att vara med och planera din egen vård tillsammans med din läkare, KP, arbetsterapeut, psykolog osv. Bäst resultat kommer såklart om du som patient är med och tycker och tänker vad som ska ske med dig, än om alla andra fattar alla beslut. Ett av målen med rättspsykiatrisk vård är att du ska ta tillbaka ansvar över ditt liv.

Men du måste försöka ha vettiga tankar och ställa rimliga krav. För att du ska kunna vara med och bestämma i verkligheten hjälper det om du har insikt i dina problem och förståelse för att du behöver vård. Då har du och vårdteamet en grund att arbeta från. Annars blir det mycket svårare att komma överens om vården. Och troligen kommer läkarna och personalen att bestämma mer utan dig.

Lagar om patientmakt
Hälso- och sjukvårdslagen säger att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Dvs vården ska ta hänsyn till vad du vill och vad du tycker.
Patientlagen ger dig som patient möjlighet att välja det alternativ som du föredrar när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Så lagen ger klart och tydligt patienter i vissa lägen ett starkt skydd för att vår röst och vilja hörs.

Även om patientlagen ger dig rätt till ovanstående, är det i verkligheten svårt att få inflytande och att få bestämma om din vård.

Psykiatrisk tvångsvård beror på att du har nedsatt förmåga vilket gör att läkaren och annan vårdpersonal har rätt att bestämma din vård i högre utsträckning.

Vi har alltså inte lika mycket att säga till om som en ”vanlig” patient. Läkaren kan t.ex. ofta bestämma att vi måste tamediciner, vad vi ska äta, och senare att vi ska bo på ett HVB- hem och att vi måste ha en sysselsättning. Men trots att läkaren har mycket makt kan vi patienter ändå vara med och bestämma om vår vård.

Det är alltså inte helt enkelt att bli fullt delaktig i rättspsykiatrin och vi alla möter hinder och problem. Vi måste vilja bestämma över våra liv. Vi måste våga ta kliv mot våra mål. Vandra på stigen. Vissa av oss har enklare att klara av det här medan andra av oss behöver mer stöd och hjälp från personalen. Ångest, panik och rädsla är några vanliga problem. Det sätter krokben eftersom det är svårt att förstå sin situation, lära sig nya saker och lösa problem. När t.ex. ångest minskar, mår vi bättre och känner oss trygga.

Exempel på gott eget inflytande

Citat

Praktiskt kan det gå till så att du, läkaren, dina KP och annan personal tittar på saker som du tidigare har haft svårt för eller saker som du vill bli bättre på. Eller saker som personalen tycker att du behöver bli bättre på. Tillsammans pratar ni om vad du har för önskemål. Hur du vill att det ska se ut i framtiden och hur du kan nå dina mål.

Personalen tycker också till och berättar om sina tankar och talar om sina idéer. Förhoppningsvis kommer ni överens om några mål.

Sen genomförs planen. Det kan t.ex. vara att pröva nya metoder för att försöka lösa problem som tidigare varit svåra.

Efter en tid pratar ni igen om hur det har gått. Har du nu lättare för det som förut var lite svårt? Har du lärt dig nya sätt att tänka och kan lösa problemet?

Lycka