Lagar

Det är lätt att gå upp i vikt när man är i rättspsykiatrin. Många mediciner har biverkningar som orsakar viktuppgång. Andra biverkningar kan göra dig trött och slö. Ytterligare biverkningar påverkar din hunger och sötsug vilket kan göra att du äter för mycket. Många sjukhus har också begränsade ytor för motion eller fysisk aktivitet för patienter som saknar friförmåner. Ibland tappar patienter också lusten att t.ex. gå en promenad. Allt det här gör att många patienter går upp i vikt.

Läs mer...

När du så småningom kommer ut från rättspsykiatrin är det bra om du har ordning på din ekonomi. Vi vet att ekonomin ser väldigt annorlunda ut för olika patienter. En del har inga skulder och sjukpension medan andra har höga skulder från rättegångar och får endast försörjningsstöd från soc. Vi har ändå några råd som kan hjälpa de flesta patienter.

Läs mer...

Det kan vara jobbigt att vara anhörig till en person som dömts till rättspsykiatrisk vård. Den anhörige mår dåligt. Ibland är det du själv eller någon annan i släkten eller bekantskapskretsen som är brottsoffer. Skammen kan vara stor. Både över brottet som har begåtts men också det faktum att en anhörig sitter i rättspsykiatrin. Många anhöriga väljer att inte berätta att de har en anhörig på rättspsyk.

Läs mer...

Du som tvångsvårdas i psykiatrin har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården pågår. Om du och din stödperson önskar det kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Läs mer...

Lycka