Patienten beskrevs senare i en ansökan av chefsöverläkaren till förvaltningsrätten om fortsatt vård, så kallad sexmånadersprövning, som vårdstörande vilket påverkar förvaltningsrättens uppfattning om patienten. Foto: AdobeStock.com

En patient klagade hos IVO om att yttrandefriheten begränsades på Helix. Patienten förbjöds att tala om sina diagnoser och juridiska situation med sina medpatienter. Personalen skrev även att patienten var vårdstörande i journalen. IVO konstaterar, precis som JO gjort, några år tidigare, att Helix har olagliga regler som begränsar yttrandefriheten.

Läs mer...

Läkaren gav patienten en diagnos efter att patienten hotat med att anmäla till IVO

På Helix rättspsykiatri i Huddinge har två ingrepp mot patienters integritet inträffat. En patient som anmälde sin psykolog fick en diagnos. Och en kvinnlig patient fick en fråga av en vårdare om hur hon är intim med sin man.

Läs mer...

Varje år hålls ett antal patienter inlåsta i rättspsykiatrin trots att den behandlande läkaren anser att de är färdigbehandlade. Foto:AdobeStock.com

JO har granskat* varför många patienter blir fortsatt inlåsta i rättspsykiatrin trots att den behandlande läkaren anser att de är färdigbehandlade. JO drar slutsatsen att den lag som riksdagen stiftade för att patienter i slutenvård skulle skrivas ut snabbare – Samverkanslagen – inte fungerar för rättspsykiatriska patienter. JO anser att åtgärder behöver vidtas och underrättar Socialstyrelsen som genomför en granskning av rättspsykiatrin som regeringen har beställt.

Läs mer...

Den andel av samtliga skador som utgörs av läkemedelsrelaterade skador inom rättspsykiatrisk vård är mycket högre än inom allmänpsykiatrisk vård, 51 % jämfört med 13 %. Foto: AdobeStock.com

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställer årligen skador i psykiatrin. Under hösten 2021 kom rapporten Skador inom psykiatrisk vård 2020. Det visar sig att det finns många läkemedelsskador i rättspsykiatrin, och att riktlinjer för god vård följs inte i stor utsträckning. Med vår stora erfarenhet av rättspsykiatrisk vård tror vi dessutom antalet skador är högre än vad som redovisas i rapporten.

Läs mer...

Tvångsåtgärder måste kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Det pågår en utredning på socialdepartementet om rättspsykiatrin. Utredningen ska bland annat se över rättssäkerheten. Riksföreningen Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin (PAR) har skrivit till utredningen och påpekar att det behövs mer rättigheter i rättspsykiatrin.

Läs mer...

Om en vuxen patient har placerats på ett sjukhus i en annan region ersätter Stockholms en anhörigs eller en närståendes resekostnader i samband med besök hos patienten. Foto: Leonid Andronov (AdobeStock.com)

PAR har haft kontakt med Region Stockholm och kan ge det glädjande beskedet att du som anhörig ska få ersättning till resor för att hälsa på ”din” patient som vårdas i en annan region. Du ska alltså få ersättning för SJ biljett eller bensinkostnader om du ska åka till Karsudden, Växjö eller något annat sjukhus.

Läs mer...

Som anhörig känner man sig ofta ensam och det kan vara till hjälp att träffa andra som befinner sig i liknande situation. (AdobeStock.com)

Vi har en anhöriggrupp som har börjat träffas digitalt på zoom. Vi består av anhöriga som har någon nära som dömts till rättspsykiatrisk vård och vi träffas en gång i månaden för samtal, stöttning och att dela erfarenheter med varandra.

Läs mer...

Den senaste indragna aktiviteten är nu de mycket uppskattade helgpromenaderna. Foto: VTT Studio (AdobeStock.com)

Dom flesta aktiviteterna är indragna på Helix sedan 19 åringen rymde från avdelning H3. Sedan 19-åringen rymde har personalen valt att inte genomföra aktiviteter förenliga med vårdplaner, det rör sig till exempel om promenader, matlagning, sy och pyssel aktiviteter.

Läs mer...

Johnny har återfallit i missbruk vid flera tillfällen under åren i rättspsykiatrin. Trots detta får han ingen missbruksvård.

Johnny Karlén som suttit 23 år i rättspsykiatrin släpps inte fri pga att han riskerar att återfalla i missbruk och därmed även återfall i allvarlig brottslighet. Han får dock ingen missbruksvård i den rättspsykiatriska vården utan det handlar om ren och skär förvaring.

Läs mer...

Som PARs ordförande kallar jag samtliga medlemmar och intresserade till årsmöte den 27 maj 17.30. Som gammal hederlig PAR-tradition bjuder är vi typ en månad försenade enligt stadgarna (se nedan) men om vi alla kan komma överens om att det är okej så kan man göra på det viset. Huvudsak är ändå att vi håller årsmötet.
Jag vill be alla intresserade att anmäla sitt deltagande på årsmötet genom att anmäla sig och en epostadress man använder till riksforeningenpar(@)gmail.com.

Läs mer...