Krister älskar att läsa men nu verkar det som att det är slut det på grund av säkerhet. ”Man blir så jävla trött…” säger Krister. Foto: Av Pieter Kuiper – Eget arbete, Public Domain, Länk

Allt fler personer handlar på nätet. Inte så konstigt eftersom det är på nätet, man kan hitta varor till de bästa priserna. Dessvärre gäller inte den möjligheten för personer som sitter på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Läs mer...

Men med små, små steg kommer den psykiatriska vården i Stockholm att förses med ett innehåll som styrs av vårdens huvudperson, patienten. Foto: AdobeStock.com

Socialstyrelsen har nyligen gjort en kartläggning av psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrin. I ett par avsnitt behandlas temat personcentrerad vård. Socialstyrelsen konstaterar själva att vissa verksamheter undrar om det ens går att arbeta personcentrerat, medan andra säger sig arbeta med metoden.

Läs mer...

Jag straffas mycket hårt grund av mitt återfall och “risk för psykos”. Foto: AdobeStock.com

Just nu är jag tillbaka i rättspsykiatrisk slutenvård på grund av att jag tagit ett återfall av droger. Jag straffas mycket hårt grund av mitt återfall och “risk för psykos”. I två års tid var jag utan mediciner och allt gick bra men nu håller de på och omprövar min diagnos och jag medicineras igen. Jag riskerar alldeles för mycket just nu.

Läs mer...

Socialstyrelsen valde att ge NSPH uppdraget att samla patienters och anhörigas perspektiv och uteslöt initialt Rättspsykiatrin. Foto: AdobeStock.com

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga LPT och LRV, dvs psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Socialstyrelsen valde att ge NSPH i uppdrag att samla patienters och anhörigas perspektiv och uteslöt initialt andra föreningar däribland Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin (PAR) från delaktighet. Och NSPH misslyckades med att samla in erfarenheter från LRV-patienter.

Läs mer...

Föreningen PAR, Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin,  inbjuder till världspremiär på dokumentärfilmen ”Jag visste inte att rättspsyk fanns”

Läs mer...

– Jag tror inte att jag är på väg ut från rättspsykiatrin. Jag är i limbo. Jag är ute, men ändå inte Foto: AdobeStock.com

Att vara patient i rättspsykiatrin innebär att befinna sig i underläge och maktlöshet. Man är utelämnad åt personals åsikter och synpunkter om ens person och ens beteende. Om relationerna av personal inte anses goda, kvarhålls man – oavsett om vård behövs eller inte.

Läs mer...

Nalin Baksi, vården av personer med psykossjukdomar är för dålig, lås in potentiellt farliga personer på psykiatriska institutioner.

Nalin Baksi tycker att vården av personer med psykossjukdomar är för dålig och bygger på valfrihet. Hon vill att staten griper in tidigare och låser in potentiellt farliga personer på psykiatriska institutioner. Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin håller med om att psykiatrin i Sverige är underdimensionerad. Men det är varken lagligt, etiskt eller praktiskt möjligt att förvara personer med psykossjukdom på psykiatriska institutioner.

Läs mer...

Rättspsykiatrin i Sala har ett omfattande anhörigstöd. De har en väl inarbetad metod för att ge stöd åt anhöriga till patienter i rättspsykiatrin. Vi fick möjlighet att intervjua Carina Berndtsson som är psykoterapeut med familjeinriktning och som är anställd för att arbeta med anhörigstöd.

Läs mer...

En ung man med högfungerande autism fick LPT och behandlas under tiden i psykiatrin med tung antipsykotisk medicin och ECT mot sin vilja. Hans anhöriga känner inte igen honom efter ”behandlingen”. I Sverige är det lagligt att tvångsmedicinera med ECT, men Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och Europarådets kommitté mot tortyr har kritiserat Sverige.

Läs mer...