Riksföreningen PAR

”Jag visste inte att rättspsyk fanns…”

I Sverige vårdas varje år cirka 2000 personer i rättspsykiatrin. Trots det är det väldigt få människor som har kunskap om, eller insyn i verksamheten. Vi arbetar med patienters delaktighet och inflytande i rättspsykiatrin.
Ladda ner vår broschyr "Så fungerar rättspsykiatrin" Följ oss på Facebook!

Föreningen PAR, Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin har gjort en unik film där patienter och anhöriga får ge sin syn på hur rättspsykiatrin fungerat för dem. Filmen är ett dokument och en milstolpe, då inget liknande har gjorts förut som lika nära och hudlöst skildrar rättspsykiatrin ur ett patient- och närståendeperspektiv. Det är en film som innehåller starka känslor: kärlek, längtan, sorg, kritik, rädsla, ångest, fruktan, ilska men också tacksamhet.

Röster om filmen:

”Tänk om jag hade fått se den här filmen när jag hamnade i rättspsykiatrin, så mycket mer jag hade förstått, så mycket bättre det hade känts där i början...” F.d. patient i rättspsykiatrin.

”Filmen är som ett koncentrat av alla de hundratals patientforum jag medverkat i som gäller tvångsvård och den pekar på vad rättspsykiatrin måste jobba mer med.” Brukarinflytandesamordnare, BISAM

Sprid filmen vidare! Berätta gärna om den för patienter, anhöriga och personal.