Nalin Baksi, vården av personer med psykossjukdomar är för dålig, lås in potentiellt farliga personer på psykiatriska institutioner.

Nalin Baksi tycker att vården av personer med psykossjukdomar är för dålig och bygger på valfrihet. Hon vill att staten griper in tidigare och låser in potentiellt farliga personer på psykiatriska institutioner. Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin håller med om att psykiatrin i Sverige är underdimensionerad. Men det är varken lagligt, etiskt eller praktiskt möjligt att förvara personer med psykossjukdom på psykiatriska institutioner.