Justitieombudsmannen (JO) har granskat ”vården” vid rättspsykiatrin i Öjebyn i Piteå. Patienter och personal säger att det mest är förvaring. Patienterna har väldigt lite att göra om dagarna och många patienter får inte heller tillräckligt med utevistelse. En patient har vårdats i flera decennier och saknar en konkret vårdplan.