Lagar

Du som tvångsvårdas i psykiatrin har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården pågår. Om du och din stödperson önskar det kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Från början var tanken att stödpersoner skulle öka insynen i den slutna psykiatrin men den funktionen har i stort sett försvunnit. Patientnämnden utser stödpersoner och nämnden är mycket tydlig med att stödpersoner inte på något sätt ska lägga sig i patientens vård utan bara ge socialt stöd.

En stödperson är ett erbjudande som kan vara väl värt att pröva. En bra stödperson är en kontakt med utsidan, har lite andra perspektiv och kan kanske hjälpa till med olika saker. Om du inte vill ha en stödperson eller tycker att det inte funkar mellan dig och stödpersonen kan du be att få en annan eller ingen alls på ett enkelt sätt.

Stödperson

Lycka