Att vara patient i rättspsykiatrin

Rättspsykiatrin är indelad i tre olika säkerhetsklasser där säkerhetsklass ett och två är till för personer som anses farliga. Säkerhetsklass tre är till för patienter som inte anses farliga. Säkerhetsklasserna påverkar hur mycket skydd som måste finnas mot bland annat avvikningar och våld.

Förbud mot egna mobiler och datorer på avdelningar med hög säkerhet

På avdelningar med säkerhetsklass ett och två är det förbjudet för patienter att ha egna mobiltelefoner eller datorer. Det här bestämde riksdagen år 2014.

På avdelningar med säkerhetsklass tre, med en godtagbar säkerhet, ska patienter ha rätt till egna mobiler och datorer med internet. Men det är inte tillåtet med kamera i mobiltelefonen eller datorn. Det här är för att ingen ska kunna fotografera dig och ”hänga ut dig” på nätet.

Inpasseringskontroll

Det är förbjudet att ta med farliga föremål och narkotika i rättspsykiatrin. Därför utför personalen inpasseringskontroll varje gång du kommer till avdelningen då du varit ute utan att personal varit med. Det innebär att personalen kontrollerar väskor och din jacka när du inte har den på dig. Du får också visa vad du har i fickorna.

Personalen använder också metalldetektor vid inpasseringen. Personal har inte rätt att visitera besökare men kan be dem hänga av sig sin jacka och väska innan de går in på avdelningen.

Visitering

Det finns två typer av visiteringar. Den ena är kroppsvisitation. Det innebär att personal ber dig att visa vad du har i fickorna samt att de kan titta vad du har i jackan när du inte har den på dig. Denna är lik inpasseringskontrollen, men måste ordineras av överläkaren.

Den andra är ytlig kroppsbesiktning. Det innebär att personal ber dig ta av dig alla kläder. När du inte har på dig kläderna kontroller personal att det inte finns något farligt föremål eller narkotika i dom. Personalen kan antingen be dig sätta på dig sjukhuskläder eller ge dig tillbaks dina egna kläder efter att vi kontrollerat dom. I båda dessa fall ska det vara två personal.

Regler och rutiner

Varje avdelning har sina egna rutiner samt förhållningssätt. Ofta handlar det om generella förhållningssätt kring måltider och andra tider som till exempel promenader och morgonsamling.

Dessa rutiner/förhållningssätt är till för att personalen ska kunna hantera den vardagliga verksamheten samt också för att ha en trygg och lugn miljö på avdelningen. En del av dessa är lättare att se anledningen till än andra, en del kan vara så självklara för dig så att det känns kränkande. Det kan vara så att för någon av dina medpatienter är samma sak inte lika självklar.

Om dessa rutiner och förhållningssätt inte följs är det personalens jobb att säga till. Det är viktigt att personalen gör det på ett sätt så att du som patient inte blir kränkt och förstår varför. Det är också viktigt att även all personal följer rutiner.

Ibland har personalen egna regler
– en del är “schyssta” och struntar i några regler, men andra i personalen
hittar på egna.

Lycka