Att vara patient i rättspsykiatrin

De allra flesta patienterna får mediciner. Om du behandlas med läkemedel ska du få veta varför du får dem, hur de verkar och vilka biverkningar dom har. Du ska få information som du förstår. Du kan bli mer delaktig genom att fråga om olika behandlingsalternativ och konsekvenser, till exempel biverkningar. Samtalet mellan dig och läkaren ska vara öppet och du ska bli respekterad och tagen på allvar.

LRV-lagen

LRV-lagen säger att den medicinska behandlingen under tvångsvård
ska ske med godkända läkemedel i rekommenderad dosering och med minsta möjliga biverkningar. Enligt LRV-lagen och Patientlagen ska du som patient få möjlighet att välja det alternativ som du föredrar när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Biverkningar

Starka mediciner är tyvärr mycket vanliga i rättspsykiatrin. Det finns många biverkningar, t.ex. trötthet, oro och ängslan, krypningar i benen, ökad aptit och sötsug, övervikt, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, minskad sexlust och till och med impotens. En av de vanligaste klagomålen från patienter är just mot tunga mediciner. Ibland vill läkare och sjuksköterskor inte prata om biverkningar och blundar för att patienter mår dåligt p.g.a. mediciner.

Om du har kraftiga biverkningar och mår dåligt är det svårt att vara aktiv och delta i din vård. Det här beror bl.a. på att om du saknar ork eller känner dig risig är det svårt att se möjligheter och ljusglimtar. Och om du väl ser möjligheter är det också svårt att ta tillvara dom. Det är mycket enklare att vara aktiv och engagerad om du är lite pigg och kry i stället för trött och illamående. Alltså är det viktigt att du kan prata med personalen om hur du mår.
Och personalen måste också verkligen lyssna på dig.

Om du mår mycket dåligt på grund av dina mediciner – stå på dig och kräv att få prova någon annan medicin!

Hur ser förvaltningensrätten och LRV-lagen på mediciner?
Tvångsvården ska upphöra när det inte finns risk för återfall i brottslighet och när du inte längre behöver vård. Tanken är att du har insikt om dina problem och om du fortfarande har behov av vissa insatser är du villig att ta emot dem frivilligt.
Om du behöver mediciner och tar dem frivilligt efter en definitiv utskrivning kan Förvaltningsrätten besluta att tvångsvården ska upphöra. Ibland avslår Förvaltningsrätten en ansökan om upphörande av vården pga att dom inte är säkra på att patienten kommer ta mediciner frivilligt.
Mediciner minskar risken för återfall i brott och patienter dömda för allvarliga brott eller som vårdats flera gånger kan bli tvungna att äta mediciner under hela livet.Lycka