Att vara patient i rättspsykiatrin

Elbehandling, som också kallas för ECT eller elektrokonvulsiv behandling, kan vara en behandlingsform vid flera psykiska sjukdomar. Vanligen används elbehandling vid svår depression eller vid depression som inte förbättrats av läkemedelsbehandling. Behandlingen kan också hjälpa vid till exempel mani och vid vissa typer av psykoser och schizofreni.

Innan du får elbehandling bör du få information om vilken behandlingsalternativ som finns och hur behandlingen kommer att gå till, vilken effekt du kan förvänta dig och vilka biverkningar du kan få av behandlingen. Du bör också få veta hur du ska göra om du får biverkningar.

I Sverige får en patient behandlas med ECT även om det är mot din egen vilja. Detta strider emot lagar och normer som gäller i Europa.

Om du får ECT-behandling mot din vilja
– kontakta oss på PAR.

I den officiella versionen av ECTs biverkningar anges att det kan patienter få korta minnesproblem. Men det finns många patienter som berättar om långvariga och ibland även permanenta störningar på minnet. Trots detta får man ge patienter elbehandling under tvång, mot deras medgivande.

Anhängarna till detta anger att elbehandling ibland är livräddande. Att det finns tillfällen när patienter är så sjuka att de inte är kontaktbara och elbehandling är det enda som hjälper.

Sådana fall finns säkert men det finns också fall när man kan fråga sig om ECT är den mest lämpade behandling att ge en patient i tvångsvård. Som lagarna ser ut just nu finns rätten att använda ECT för behandlade läkare i rättspsykiatrin.

Europarådet och FN säger att ECT- behandling ska vara frivillig. Om du får ECT-behandling mot din vilja vill vi gärna att du kontaktar PAR. Vi tror att Europadomstolen skulle förbjuda Sverige att ge ECT-behandling mot din vilja.

Lycka