Europadomstolen har i målet X mot Finland slagit fast att beslut om tvångsmedicinering som inte kan överklagas eller prövas strider mot artikel 8 av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Foto: AdobeStock.com

I en färsk dom från Tingsrätten i Växjö har svenska staten blivit skyldiga att betala skadestånd till en rättspsykiatrisk patient för tvångsmedicinering. Enligt Europakonventionen måste personer som tvångsvårdas kunna få tvångsmedicineringen prövad av en oberoende part. I Sverige är det endast upp till läkaren att besluta om tvångsmedicinering och därför fälldes svenska staten i tingsrätten.

Läs mer...

Den andel av samtliga skador som utgörs av läkemedelsrelaterade skador inom rättspsykiatrisk vård är mycket högre än inom allmänpsykiatrisk vård, 51 % jämfört med 13 %. Foto: AdobeStock.com

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställer årligen skador i psykiatrin. Under hösten 2021 kom rapporten Skador inom psykiatrisk vård 2020. Det visar sig att det finns många läkemedelsskador i rättspsykiatrin, och att riktlinjer för god vård följs inte i stor utsträckning. Med vår stora erfarenhet av rättspsykiatrisk vård tror vi dessutom antalet skador är högre än vad som redovisas i rapporten.

Läs mer...

Tvångsåtgärder måste kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Det pågår en utredning på socialdepartementet om rättspsykiatrin. Utredningen ska bland annat se över rättssäkerheten. Riksföreningen Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin (PAR) har skrivit till utredningen och påpekar att det behövs mer rättigheter i rättspsykiatrin.

Läs mer...

Om en vuxen patient har placerats på ett sjukhus i en annan region ersätter Stockholms en anhörigs eller en närståendes resekostnader i samband med besök hos patienten. Foto: Leonid Andronov (AdobeStock.com)

PAR har haft kontakt med Region Stockholm och kan ge det glädjande beskedet att du som anhörig ska få ersättning till resor för att hälsa på ”din” patient som vårdas i en annan region. Du ska alltså få ersättning för SJ biljett eller bensinkostnader om du ska åka till Karsudden, Växjö eller något annat sjukhus.

Läs mer...

Som anhörig känner man sig ofta ensam och det kan vara till hjälp att träffa andra som befinner sig i liknande situation. (AdobeStock.com)

Vi har en anhöriggrupp som har börjat träffas digitalt på zoom. Vi består av anhöriga som har någon nära som dömts till rättspsykiatrisk vård och vi träffas en gång i månaden för samtal, stöttning och att dela erfarenheter med varandra.

Läs mer...

Den senaste indragna aktiviteten är nu de mycket uppskattade helgpromenaderna. Foto: VTT Studio (AdobeStock.com)

Dom flesta aktiviteterna är indragna på Helix sedan 19 åringen rymde från avdelning H3. Sedan 19-åringen rymde har personalen valt att inte genomföra aktiviteter förenliga med vårdplaner, det rör sig till exempel om promenader, matlagning, sy och pyssel aktiviteter.

Läs mer...

Johnny har återfallit i missbruk vid flera tillfällen under åren i rättspsykiatrin. Trots detta får han ingen missbruksvård.

Johnny Karlén som suttit 23 år i rättspsykiatrin släpps inte fri pga att han riskerar att återfalla i missbruk och därmed även återfall i allvarlig brottslighet. Han får dock ingen missbruksvård i den rättspsykiatriska vården utan det handlar om ren och skär förvaring.

Läs mer...

Som PARs ordförande kallar jag samtliga medlemmar och intresserade till årsmöte den 27 maj 17.30. Som gammal hederlig PAR-tradition bjuder är vi typ en månad försenade enligt stadgarna (se nedan) men om vi alla kan komma överens om att det är okej så kan man göra på det viset. Huvudsak är ändå att vi håller årsmötet.
Jag vill be alla intresserade att anmäla sitt deltagande på årsmötet genom att anmäla sig och en epostadress man använder till riksforeningenpar(@)gmail.com.

Läs mer...

Helix ligger i Flemingsberg, Huddinge. Foto: Max Plunger, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons

Trots att Helix fått kritik av Justitieombudsmannen under februari 2020 för inskränkningar av yttrandefriheten fortsätter Helix med dessa lagvidriga ordningsregler.

Läs mer...

Man målar upp en bild av att patienter i rättspsykiatri överlag är mycket farliga. Att våld utförd av rättspsykiatriska patienter är vanligt förekommande. Detta stämmer helt enkelt inte. Foto: Equal

Rättspsykiatriska patienter är inte farliga överlag och förtjänar också en chans att återanpassas till samhället. Det skriver Dennis Aberos från Patienter och anhöriga i rättspsykiatrin.

Läs mer...