Så den här patienten bad mig att läsa hans journal och säga till honom vad det stod på ett enklare språk. Det är några år sedan nu, men som jag minns det gav han mig sin journal och jag läste igenom den på mitt rum. Foto: 優太丸 木戸 (AdobeStock.com)

Får en patient i rättspsykiatrin hjälpa en medpatient att förstå vad som står i hens journal? Nej, sade man på Helix intagningsavdelning 2017. Jo, säger JO i ett beslut avgivet i februari i år.

Läs mer...

Frihet är en föreställning. Men min frihet är min. Foto: madedee (AdobeStock.com)

Jag borde inte kasta in handduken.

Jag har halva livet tvingats av och an av psykiatrin. Och trots nedslagenheten av att motarbetas på många sätt: Frihet är en föreställning. Men min frihet är min. Och även om mitt medvetande ännu så länge är diskvalificerat till exempel rent juridiskt är jag ju inte helt overklig att varsebli. Jag utgör en befintlig entitet – besjälad eller inte – som tänker att jag inte är så störd. Allvarligt talat… Mygg. Överdriven orättvisa. Överdrivet politiserad religion. Stereotypiskt konformistiska ideal; det finns störande moment i tillvaron. Sveriges Rättsväsende är inte ett av dem. Därför borde jag inte kapitulera.

Läs mer...

Under den senaste tiden har både Dagens Nyheter och Sveriges Radio uppmärksammat att personer sitter inlåsta i rättspsykiatrin trots att de inte lider av någon allvarlig psykisk störning. Detta är dessvärre ingen nyhet utan tyvärr ”business as usual”. Under många år har friska hållits inlåsta i den rättspsykiatriska slutenvården.

Läs mer...

Vi fick ett brev från en person som är patient i rättspsykiatrin. Brevet ger en stark inblick i hur det är att vara patient i ett av de mest slutna och odemokratiska systemen som finns i samhället.

Läs mer...

Föreningen PAR skrev till Region Stockholm för ett tag sedan och frågade om ekonomiskt stöd till resor och övernattning till anhöriga vars familjemedlem är i tvångsvård i andra län än Stockholm. Svaret blev att Regionen inte ser detta som ett uppdrag inom hälso- och sjukvården. Anhöriga får alltså bekosta resorna själv. Resultatet blir att många patienter inte får träffa sina anhöriga.

Läs mer...
Några praktiska frågor om placering, boende och ekonomi
Stockholm placerar väldigt många patienter på kliniker runt om i landet. Vi ser att detta sker emot patienters egen vilja… Foto: [shishkin137] / Adobe Stock

När en patient hamnar i den rättspsykiatriska vården så blir han/hon avskärmad från det vanliga livet. Flera praktiska frågor kan uppstå för patienter eller deras anhöriga.

Läs mer...

I månadsskiftet januari – februari börjar de första patienterna flytta in i Rättspsykiatri Vård Stockholms två nya avdelningar inne på Huddinge sjukhus. Rättspsykiatrin har fått dessa två vårdavdelningar av Psykiatri Sydvästra Stockholm för att lätta på rättspsykiatrins patienttryck. Det är en händelse som ser ut som en tanke. Rättspsykiatrin expandera på den allmänna psykiatrins bekostnad.

Läs mer...

Inbjudan till studiecirkel för anhöriga till personer med schizofreni eller liknande psykoser inom rättspsykiatrin.

Läs mer...

M sitter på Karsudden. Våld mot tjänsteman. Han började brottas med poliser inne på en polisstation. M har autism, en intellektuell funktionsnedsättning och av och till psykoser. M förstår inte. M kan bli arg för ingenting. Hans familj har under långa tider haft M hemma hos sig men det går inte. De blir för illa slagna. Ingen verksamhet ute har klarat av att hantera honom. Nu är han intagen på rättspsyk. Kommer han någonsin att komma ut?

Läs mer...

Föreställ dig att någon tar 40 000 kronor från dig och ger pengarna till någon annan du är skyldig pengar. Skulle du vara bekväm med det? Det är precis vad som hände en patient på rättspsyk i Sundsvall i januari i år. Polisen anser att inget brott begåtts. IVO tittar inte ens på ärendet.

Läs mer...