Den senaste indragna aktiviteten är nu de mycket uppskattade helgpromenaderna. Foto: VTT Studio (AdobeStock.com)

Dom flesta aktiviteterna är indragna på Helix sedan 19 åringen rymde från avdelning H3. Sedan 19-åringen rymde har personalen valt att inte genomföra aktiviteter förenliga med vårdplaner, det rör sig till exempel om promenader, matlagning, sy och pyssel aktiviteter.

Läs mer...

Johnny har återfallit i missbruk vid flera tillfällen under åren i rättspsykiatrin. Trots detta får han ingen missbruksvård.

Johnny Karlén som suttit 23 år i rättspsykiatrin släpps inte fri pga att han riskerar att återfalla i missbruk och därmed även återfall i allvarlig brottslighet. Han får dock ingen missbruksvård i den rättspsykiatriska vården utan det handlar om ren och skär förvaring.

Läs mer...

Som PARs ordförande kallar jag samtliga medlemmar och intresserade till årsmöte den 27 maj 17.30. Som gammal hederlig PAR-tradition bjuder är vi typ en månad försenade enligt stadgarna (se nedan) men om vi alla kan komma överens om att det är okej så kan man göra på det viset. Huvudsak är ändå att vi håller årsmötet.
Jag vill be alla intresserade att anmäla sitt deltagande på årsmötet genom att anmäla sig och en epostadress man använder till riksforeningenpar(@)gmail.com.

Läs mer...

Helix ligger i Flemingsberg, Huddinge. Foto: Max Plunger, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons

Trots att Helix fått kritik av Justitieombudsmannen under februari 2020 för inskränkningar av yttrandefriheten fortsätter Helix med dessa lagvidriga ordningsregler.

Läs mer...

Man målar upp en bild av att patienter i rättspsykiatri överlag är mycket farliga. Att våld utförd av rättspsykiatriska patienter är vanligt förekommande. Detta stämmer helt enkelt inte. Foto: Equal

Rättspsykiatriska patienter är inte farliga överlag och förtjänar också en chans att återanpassas till samhället. Det skriver Dennis Aberos från Patienter och anhöriga i rättspsykiatrin.

Läs mer...

Det är mycket daötid mellan behandlingarna, en gång per vecka träffar jag psykologen. Det blir mycket tid till att ligga i sängen och mycket grubblande. Foto: Fernando (AdobeStock.com)

Innan jag kom till Rättspsykiatrin trodde jag att jag visste vad tristess innebar, jag hade levt med bra jobb, fin bil och bostadsrätt i en närförort till Stockholm, livet var äntligen bra. Sedan kom rånet, utlurad i skogen av en bekant, nedslagen med järnrör, polisen blev indragen och jag blev stämplad som golare efterföljande trakasserier och hot gjorde mig paranoid.

Läs mer...

Så den här patienten bad mig att läsa hans journal och säga till honom vad det stod på ett enklare språk. Det är några år sedan nu, men som jag minns det gav han mig sin journal och jag läste igenom den på mitt rum. Foto: 優太丸 木戸 (AdobeStock.com)

Får en patient i rättspsykiatrin hjälpa en medpatient att förstå vad som står i hens journal? Nej, sade man på Helix intagningsavdelning 2017. Jo, säger JO i ett beslut avgivet i februari i år.

Läs mer...

Frihet är en föreställning. Men min frihet är min. Foto: madedee (AdobeStock.com)

Jag borde inte kasta in handduken.

Jag har halva livet tvingats av och an av psykiatrin. Och trots nedslagenheten av att motarbetas på många sätt: Frihet är en föreställning. Men min frihet är min. Och även om mitt medvetande ännu så länge är diskvalificerat till exempel rent juridiskt är jag ju inte helt overklig att varsebli. Jag utgör en befintlig entitet – besjälad eller inte – som tänker att jag inte är så störd. Allvarligt talat… Mygg. Överdriven orättvisa. Överdrivet politiserad religion. Stereotypiskt konformistiska ideal; det finns störande moment i tillvaron. Sveriges Rättsväsende är inte ett av dem. Därför borde jag inte kapitulera.

Läs mer...

Under den senaste tiden har både Dagens Nyheter och Sveriges Radio uppmärksammat att personer sitter inlåsta i rättspsykiatrin trots att de inte lider av någon allvarlig psykisk störning. Detta är dessvärre ingen nyhet utan tyvärr ”business as usual”. Under många år har friska hållits inlåsta i den rättspsykiatriska slutenvården.

Läs mer...

Vi fick ett brev från en person som är patient i rättspsykiatrin. Brevet ger en stark inblick i hur det är att vara patient i ett av de mest slutna och odemokratiska systemen som finns i samhället.

Läs mer...