Föreningen PAR skrev till Region Stockholm för ett tag sedan och frågade om ekonomiskt stöd till resor och övernattning till anhöriga vars familjemedlem är i tvångsvård i andra län än Stockholm. Svaret blev att Regionen inte ser detta som ett uppdrag inom hälso- och sjukvården. Anhöriga får alltså bekosta resorna själv. Resultatet blir att många patienter inte får träffa sina anhöriga.

Läs mer...
Några praktiska frågor om placering, boende och ekonomi
Stockholm placerar väldigt många patienter på kliniker runt om i landet. Vi ser att detta sker emot patienters egen vilja… Foto: [shishkin137] / Adobe Stock

När en patient hamnar i den rättspsykiatriska vården så blir han/hon avskärmad från det vanliga livet. Flera praktiska frågor kan uppstå för patienter eller deras anhöriga.

Läs mer...

I månadsskiftet januari – februari börjar de första patienterna flytta in i Rättspsykiatri Vård Stockholms två nya avdelningar inne på Huddinge sjukhus. Rättspsykiatrin har fått dessa två vårdavdelningar av Psykiatri Sydvästra Stockholm för att lätta på rättspsykiatrins patienttryck. Det är en händelse som ser ut som en tanke. Rättspsykiatrin expandera på den allmänna psykiatrins bekostnad.

Läs mer...

Inbjudan till studiecirkel för anhöriga till personer med schizofreni eller liknande psykoser inom rättspsykiatrin.

Läs mer...

M sitter på Karsudden. Våld mot tjänsteman. Han började brottas med poliser inne på en polisstation. M har autism, en intellektuell funktionsnedsättning och av och till psykoser. M förstår inte. M kan bli arg för ingenting. Hans familj har under långa tider haft M hemma hos sig men det går inte. De blir för illa slagna. Ingen verksamhet ute har klarat av att hantera honom. Nu är han intagen på rättspsyk. Kommer han någonsin att komma ut?

Läs mer...

Föreställ dig att någon tar 40 000 kronor från dig och ger pengarna till någon annan du är skyldig pengar. Skulle du vara bekväm med det? Det är precis vad som hände en patient på rättspsyk i Sundsvall i januari i år. Polisen anser att inget brott begåtts. IVO tittar inte ens på ärendet.

Läs mer...
Förståelse i rättspsykiatrin viktigt för vårdandet
Foto: Álvaro Germán Vilela

Det bedrivs en del spännande forskning om rättspsykiatrin i Sverige. Ulrika Hörberg är en de mest aktiva forskarna och författade en artikel år 2018 – The Art of Understanding in Forensic Psychiatric Care’ – From a Caring Science Perspective Based on a Lifeworld Approach. På svenska är det ungefär ’Att ha förståelse i rättspsykiatrin – Från ett vårdande perspektiv baserat på ett livsvärldsförhållningssätt. 

Läs mer...

Varje år befinner sig cirka 2000 patienter inskrivna i rättspsykiatrisk vård.

Läs mer...
Säker tristess på Helix

För fem år sedan byggde Stockholms läns landsting ett stort rättspsykiatriskt sjukhus, Helix i Flemingsberg med ca: 65 vårdplatser och 30 platser på akutavdelningar. Landstinget ville få säkrare och mer ändamålsenliga lokaler att bedriva rättspsykiatrisk vård i. Säkert är det. Ett elstängsel finns, liksom en sex meter hög mur och vanliga staket på insidan. Men vad finns det att göra på Helix? Inte mycket.

Läs mer...