Föreningen PAR, Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin,  inbjuder till världspremiär på dokumentärfilmen ”Jag visste inte att rättspsyk fanns”

Läs mer...

– Jag tror inte att jag är på väg ut från rättspsykiatrin. Jag är i limbo. Jag är ute, men ändå inte Foto: AdobeStock.com

Att vara patient i rättspsykiatrin innebär att befinna sig i underläge och maktlöshet. Man är utelämnad åt personals åsikter och synpunkter om ens person och ens beteende. Om relationerna av personal inte anses goda, kvarhålls man – oavsett om vård behövs eller inte.

Läs mer...

Nalin Baksi, vården av personer med psykossjukdomar är för dålig, lås in potentiellt farliga personer på psykiatriska institutioner.

Nalin Baksi tycker att vården av personer med psykossjukdomar är för dålig och bygger på valfrihet. Hon vill att staten griper in tidigare och låser in potentiellt farliga personer på psykiatriska institutioner. Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin håller med om att psykiatrin i Sverige är underdimensionerad. Men det är varken lagligt, etiskt eller praktiskt möjligt att förvara personer med psykossjukdom på psykiatriska institutioner.

Läs mer...

Rättspsykiatrin i Sala har ett omfattande anhörigstöd. De har en väl inarbetad metod för att ge stöd åt anhöriga till patienter i rättspsykiatrin. Vi fick möjlighet att intervjua Carina Berndtsson som är psykoterapeut med familjeinriktning och som är anställd för att arbeta med anhörigstöd.

Läs mer...

En ung man med högfungerande autism fick LPT och behandlas under tiden i psykiatrin med tung antipsykotisk medicin och ECT mot sin vilja. Hans anhöriga känner inte igen honom efter ”behandlingen”. I Sverige är det lagligt att tvångsmedicinera med ECT, men Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och Europarådets kommitté mot tortyr har kritiserat Sverige.

Läs mer...

Patienten beskrevs senare i en ansökan av chefsöverläkaren till förvaltningsrätten om fortsatt vård, så kallad sexmånadersprövning, som vårdstörande vilket påverkar förvaltningsrättens uppfattning om patienten. Foto: AdobeStock.com

En patient klagade hos IVO om att yttrandefriheten begränsades på Helix. Patienten förbjöds att tala om sina diagnoser och juridiska situation med sina medpatienter. Personalen skrev även att patienten var vårdstörande i journalen. IVO konstaterar, precis som JO gjort, några år tidigare, att Helix har olagliga regler som begränsar yttrandefriheten.

Läs mer...

Läkaren gav patienten en diagnos efter att patienten hotat med att anmäla till IVO

På Helix rättspsykiatri i Huddinge har två ingrepp mot patienters integritet inträffat. En patient som anmälde sin psykolog fick en diagnos. Och en kvinnlig patient fick en fråga av en vårdare om hur hon är intim med sin man.

Läs mer...

Varje år hålls ett antal patienter inlåsta i rättspsykiatrin trots att den behandlande läkaren anser att de är färdigbehandlade. Foto:AdobeStock.com

JO har granskat* varför många patienter blir fortsatt inlåsta i rättspsykiatrin trots att den behandlande läkaren anser att de är färdigbehandlade. JO drar slutsatsen att den lag som riksdagen stiftade för att patienter i slutenvård skulle skrivas ut snabbare – Samverkanslagen – inte fungerar för rättspsykiatriska patienter. JO anser att åtgärder behöver vidtas och underrättar Socialstyrelsen som genomför en granskning av rättspsykiatrin som regeringen har beställt.

Läs mer...

Den andel av samtliga skador som utgörs av läkemedelsrelaterade skador inom rättspsykiatrisk vård är mycket högre än inom allmänpsykiatrisk vård, 51 % jämfört med 13 %. Foto: AdobeStock.com

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställer årligen skador i psykiatrin. Under hösten 2021 kom rapporten Skador inom psykiatrisk vård 2020. Det visar sig att det finns många läkemedelsskador i rättspsykiatrin, och att riktlinjer för god vård följs inte i stor utsträckning. Med vår stora erfarenhet av rättspsykiatrisk vård tror vi dessutom antalet skador är högre än vad som redovisas i rapporten.

Läs mer...
Världspremiär

Jag visste inte att rättspsyk fanns..."

en film om hur det är att vara patient i rättspsykiatrin

premiär den 10 oktober

Världsdagen för psykisk hälsa