Om en vuxen patient har placerats på ett sjukhus i en annan region ersätter Stockholms en anhörigs eller en närståendes resekostnader i samband med besök hos patienten. Foto: Leonid Andronov (AdobeStock.com)

PAR har haft kontakt med Region Stockholm och kan ge det glädjande beskedet att du som anhörig ska få ersättning till resor för att hälsa på ”din” patient som vårdas i en annan region. Du ska alltså få ersättning för SJ biljett eller bensinkostnader om du ska åka till Karsudden, Växjö eller något annat sjukhus.

Om en vuxen patient har placerats på ett sjukhus i en annan region ersätter Stockholms en anhörigs eller en närståendes resekostnader i samband med besök hos patienten. Ersättning lämnas för en tur- och returresa var fjortonde dag eller oftare om särskilda skäl föranleder det. Detta står att läsa på Region Stockholms hemsida och PAR har fått bekräftat att detta gäller också rättspsykiatriska patienter och deras anhöriga.

Du ska fylla i denna blankett och formellt ansöka om att få ersättning från Färdtjänsten i Region Stockholm.

Om du får problem med att få ersättning vill vi att du kontaktar oss på PAR så ska vi ta reda på varför det har gått snett, och se till så att du får den ersättning du har rätt till.

Riksföreningen PAR