Riksföreningen PAR

I Sverige vårdas varje år cirka 2000 personer i rättspsykiatrin. Trots det är det väldigt få människor som har kunskap om, eller insyn i verksamheten. Vi arbetar med patienters delaktighet och inflytande i rättspsykiatrin.
Ladda ner vår broschyr "Så fungerar rättspsykiatrin"

Följ oss på Facebook!