Riksföreningen PAR

I Sverige vårdas varje år cirka 2000 personer i rättspsykiatrin. Trots det är det väldigt få människor som har kunskap om, eller insyn i verksamheten. För några år sedan var vi ett antal patienter och anhöriga som ville starta ett arbete kring patienters delaktighet och inflytande i rättspsykiatrin. Därför beslutade vi oss för att bilda vår egen förening, PAR.

Följ oss på Facebook!